Finantzaketa

Abal teknikoa


  • Finantza-abalak

  • Iraunkortasunarekin lotutako proiektuetarako

  • Bermerik onenarekin

Zer eskaintzen dugu?

Zer eskaintzen dugu?

Kreditu kontua:

Arrisku kreditu-lerroa, finantza-erakundearekin %50ean partekatua.

Epea: 1 urtetik 5 urtera

Partaidetza sozialak: %4