Agenda > Ikastaroak

Diruzaintzako aurrekontua likidezia kontrolatzeko tresna gisaLehen seihilekoa igaro ondoren,
Nola egokitu aurrekontua egungo ziurgabetasun-egoerara?

HELBURUA

2022a hasi aurretik egindako Aurrekontuak eta Finantza Plangintzak, enpresa bakoitzak garai hartan zituen premisekin, aldaketa latza izan dute hilabete hauetan gertatutakoengatik eta aurrekontua egoera berri horietara egokitzeko moduagatik
Funtsezkoa da negozioaren likidezia eta bideragarritasuna eraginkortasunez kontrolatzeko.

Programa

Estimadas  las previsiones  de Cuenta de Resultados y Balance y adaptadas a la coyuntura de cada empresa

 • ¿Cómo construir en Excel el Presupuesto de Tesorería a CP y a LP?
 • ¿Cómo estimar el saldo de Liquidez y Endeudamiento?
 • ¿Cómo determinar los medidores fundamentales de la viabilidad financiera de la empresa?
 • ¿Cómo actualizar el presupuesto a partir de los datos reales de saldos en cuentas?
 • ¿Y de la evolución financiera?
 • Si identificas dificultades de liquidez, ¿Conoces las múltiples y nuevas alternativas de instrumentos y mercados de financiación existentes para conseguir el reequilibrio de la tesorería?
 • Como son Invoice trading, Direct lending, Crowdlending,  MARF, BME growth.
 • Benetako kasu praktikoa.
 • Diruzaintza kudeatzeko benetako kasu praktiko bat azalduko da eta euskarri informatikoan (Excel) entregatuko da, epe laburrean zein luzean. Enpresak industria- eta zerbitzu-jarduera du.
 • Ez da nahitaezkoa izango prestakuntzara ordenagailuarekin joatea, hautazkoa izango da, ikasgelan bertan ebatziko baita.
 • Irakaslea:
 • Tomás Bringas Prado
 • USOA Lantegiko Finantza eta Digitalizazio Ataleko zuzendaria

¿Estás interesado y quieres conocer cuándo será?