Agenda > Ikastaroak

Nola hobetu zure txosten ekonomiko-finantzarioak Power Pivotekin

  • Erabakiak behar bezela hartzeko, baduzu finantza-txostenik negozioaren funtsezko aldagaiak kontrolatzeko eta haien segimendua egiteko?
  • Txosten hobeak denbora gutxiagoan lortu nahi dituzu?
  • Enpresaren beste sail batzuetarako txosten ikusgarri eta ulergarriagoak egin nahi dituzu?
  • Hainbat iturritako informazioa tratatu eta dokumentu bakar batean sartu behar duzu?
  • Behar bezala erabiltzen dituzu zure sistemen Exceleko datuak?

Ikastaroaren helburua

Ikastaro honen bidez, finantza-arduradunei lagundu nahi zaie enpresak bere programa, sistema eta datu-baseetan duen informazioa biltzen, antolatzen, iragazten eta lehenesten.

Finantza-reporting eraginkorra diseinatu behar da, negozioko funtsezko aldagaien kontrola eta jarraipena egin ahal izateko, zuzendaritzari erabakiak hartzeko.

Ikasturtean zehar, datu-eredu bat sortu behar da, taula dinamikoen eta KPIen bidez informazioa begiz aztertzeko, definitutako enpresa-aldagaien kontrola eta segimendua errazteko.

Gainontzeko informazioa

Excel 2010etik aurrera, Power Pivot osagarria sartu da. Horri esker, Exceleko datu-liburuarekin integratutako erlazio-taulen datu-eredua eraiki daiteke. Era berean, beste funtzio-multzo bat ere badu, kalkulu pertsonalizatuak definitzeko aukera ematen duena, hartara, enpresaren kudeaketa kontrolatzeko eta haren segimendua egiteko adierazle giltzarriak dituen Reporting Finantzarioa diseinatzeko.

Excel 2016 edo ondorengo bertsio bat (365 barne) duen ordenagailu eramangarria ekarri behar da ikastarora.

¿Estás interesado y quieres conocer cuándo será?