bar

Excel enpresa kudeatzeko

Ikasi zure finantza-datuak ulertzen Ikasturtean zehar galdera hauei erantzungo zaie: Nola interpretatu behar dut balantze bat? Zein partida dira garrantzitsuak eta zaindu beharrekoak? Zergatik da garrantzitsua finantza-oreka? Nola neurtu? Inbertitu nahi badut, zer errentagarritasun ekarriko dio negozioari? Inbertsio berria finantzatzeko gaitasuna dut? Zein da enpresaren zorpetze-muga? Nahikoa cash-flow… Read More

Finantzak finantzari ez direnentzat

Ikasi zure finantza-datuak ulertzen Ikasturtean zehar galdera hauei erantzungo zaie: Nola interpretatu behar dut balantze bat? Zein partida dira garrantzitsuak eta zaindu beharrekoak? Zergatik da garrantzitsua finantza-oreka? Nola neurtu? Inbertitu nahi badut, zer errentagarritasun ekarriko dio negozioari? Inbertsio berria finantzatzeko gaitasuna dut? Zein da enpresaren zorpetze-muga? Nahikoa cash-flow… Read More

Inplikazio fiskalak nazioarteko merkataritzan

Ziurgabetasun handiko garaiak dira, kostu handikoak eta paradigma berrikoak: globalizazio berria, hornidura-kateak, eta nazioareko merkataritza. Testuinguru honetan, bertako enpresen eta atzerritarren arteko merkataritza harremanetan sor daitezkeen inplikazio fiskalak ezagutzen ezinbestekoa da; EBko lurraldeekin, EBetik kanpoko lurraldeekin eta Erresuma Batukoekin ere. BEZa nola aplika daiteke nazioarteko entregatan, garraioan,… Read More

Nola murriztu kreditu-arriskua

Ikastaro honekin bilatzen dituzun erantzunak lortuko dituzu Nola elikatzen da kostuen sistema, zer aukera daude? Nola esleitu zeharkako kostuak? Zer alde edo abantaila dituzte kostu-sistemek: Full costing, Direct Costing, Kostu arrazionala? Zein adierazle izan daitezke interesgarriak jarduera kontrolatzeko? Zer alderdi hartu behar lituzke kontuan nire aginte-koadro integrala egiteko? Zer onura… Read More

Ezagutzen al dituzu Sozietateen gaineko Zergak aurten izango dituen berrikuntza guztiak?

  Zer hartu behar duzu kontuan ekitaldi honetarako plangintza fiskal egokia egiterakoan? Zeintzuk dira foru edo estatu mailako araudia aplikatzeko irizpideak? Zer pizgarri fiskal aplika daitezke ETEetan? Noiz aplika daiteke amortizazio-askatasuna? Nola optimiza daiteke enpresaren inbertsioa? Zer pizgarri fiskal sortzen ditu I+G+Bn inbertitzeak? Zein zerga-neurri aplika daitezke… Read More

Finantza-funtzioaren eraldaketa digitala. Enpresako aldaketa-motorra

Durante el Curso de Verano se expondrán los retos que deben asumir los responsables financieros en un entorno en el que la tecnología está cambiando nuestros modelos de trabajo, formas de relacionarnos con clientes, proveedores, financiadores, empleados, administración, etc. Udako ikastaroan, finantza-arduradunek beren gain hartu behar dituzten erronkak azalduko dira,… Read More

Sozietateen Gaineko Zerga (streaming)

COVID-19 delakotik eratorritako neurri fiskalak barne hartzen ditu Ikastaro hau, Sozietateen gaineko zergari buruzko ezagutza hobetu edo sakondu nahi duten finantza arduradunei zuzendurik dago zerga honen kudeaketa eta planifikazio fiskala ondo egiteko. Besteak beste, hauek nabarmendu daitezke: kontabilitatetik aparteko extra doikuntzaren aroak; foru-lurralde bakoitzaren zerga-pizgarriak; ETEen zerga-erregimen bereziaren ezaugarri zehatzak; lurralde fiskal desberdinetan lan egitearen… Read More

Nola ziurtatu zure enpresaren likidezia

Nola ziurtatu zure enpresaren likidezia? Badakizu zer eragin duen zure likidezia-beharretan epe laburrean? Nola estimatzen duzu hurrengo hilabeteetan beharko duzun likidezia? Nola kontrolatu aurrekontuko desbideratzeak? Nola eragiten diote finantza-egiturari zirkulatzailean egindako inbertsio-aldaketek? Zirkulatzailean zenbat egunez inbertitzen duzu? Bezeroen kobrantzetan desbideratzeko batez besteko epea kalkulatuta duzu? Nola eragiten diote aldagai horiek… Read More

Finantzak finantzari ez direnentzat (presentziala)

Ikasturtean zehar galdera hauei erantzungo zaie: Nola interpretatu behar dut balantze bat? Zein partida dira garrantzitsuak eta zaindu beharrekoak? Zergatik da garrantzitsua finantza-oreka? Nola neurtu? Inbertitu nahi badut, zer errentagarritasun ekarriko dio negozioari? Inbertsio berria finantzatzeko gaitasuna dut? Zein da enpresaren zorpetze-muga? Nahikoa cash-flow erabiltzen dut egungo zorrari aurre egiteko?… Read More

Nola egin aurre Familia Enpresa baten Ondorengotzari

Jardunaldi honen helburua da familia-enpresa baten ondorengotza-prozesuan esku hartu eta kontuan hartu beharreko oinarrizko gaiak jorratzea. Ondorengotza-prozesua prozesu konplexu eta berebizikoa da enpresaren etorkizunari dagokionez eta, enpresa bakoitzak neurrira egindako soluzioak behar baditu ere, hainbat gai enpresa eta enpresaburuen orokortasunagatik aztertu egin behar dira. Jardunaldian zehar, eta ondorengotza-prozesuetan ELKARGIk duen… Read More