bar

Inplikazio fiskalak nazioarteko merkataritzan

Ziurgabetasun handiko garaiak dira, kostu handikoak eta paradigma berrikoak: globalizazio berria, hornidura-kateak, eta nazioareko merkataritza. Testuinguru honetan, bertako enpresen eta atzerritarren arteko merkataritza harremanetan sor daitezkeen inplikazio fiskalak ezagutzen ezinbestekoa da; EBko lurraldeekin, EBetik kanpoko lurraldeekin eta Erresuma Batukoekin ere. BEZa nola aplika daiteke nazioarteko entregatan, garraioan,… Read More

Ezagutzen al dituzu Sozietateen gaineko Zergak aurten izango dituen berrikuntza guztiak?

  Zer hartu behar duzu kontuan ekitaldi honetarako plangintza fiskal egokia egiterakoan? Zeintzuk dira foru edo estatu mailako araudia aplikatzeko irizpideak? Zer pizgarri fiskal aplika daitezke ETEetan? Noiz aplika daiteke amortizazio-askatasuna? Nola optimiza daiteke enpresaren inbertsioa? Zer pizgarri fiskal sortzen ditu I+G+Bn inbertitzeak? Zein zerga-neurri aplika daitezke… Read More

Sozietateen Gaineko Zerga (streaming)

COVID-19 delakotik eratorritako neurri fiskalak barne hartzen ditu Ikastaro hau, Sozietateen gaineko zergari buruzko ezagutza hobetu edo sakondu nahi duten finantza arduradunei zuzendurik dago zerga honen kudeaketa eta planifikazio fiskala ondo egiteko. Besteak beste, hauek nabarmendu daitezke: kontabilitatetik aparteko extra doikuntzaren aroak; foru-lurralde bakoitzaren zerga-pizgarriak; ETEen zerga-erregimen bereziaren ezaugarri zehatzak; lurralde fiskal desberdinetan lan egitearen… Read More