Autonomoak

Zure kezkak ezagutzen


ditugu, eta behar duzun


finantziazioarekin laguntzen


dizugu: finantziazio arina,


azkarra eta zure neurrira


Aurkitu bilatzen duzuna

Hurrengoa behar dut...