destacado que es elkargi

Abal teknikoak

Abalak administrazioaren aurrean

Administrazio Publikoarekin eta erakunde ofizialekin kontratatzen duten enpresentzat.


Nazioarteko abal teknikoa

Mundura irekiak Elkargi bermearekin


Abalak hirugarrenen aurrean

Enpresen artean kontratuak beteko direla (hornitzaileak, bezeroak eta bestelako eragileak) bermatzeko.


Baldintzak

Formalizazio-komisioa % 0,20

Gauzatze-abala: % 0,20 hiru hilean*

Lizitazio-abala: sortzapen bakarra % 0,20*

Urteko 1 % : Abal Teknikoa alokatzeko jarduera

Nazioarteko abal teknikoa : % 0,15 hiru hilean

*Komisio minimoa, 20 € urteko

FOLLETOA